WEEK 8 • THU • 10/25 • FINAL
Miami Dolphins 4-4
23
1 2 3 4
7 3 10 3
7 7 14 14
Houston Texans 5-3
42
Advertising